Projectomschrijving

Regio identiteit in de Peel

De Brabantse regio de Peel is gekenmerkt door prachtig veengebied, maar ook door intensieve veehouderij. Rondom de huidige veehouderij worden momenteel veel problemen ervaren bij zowel boeren als burgers. Het Peelnetwerk ondersteunt initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van een vitale groene ruimte. Ook zelf initieert het Peelnetwerk bijeenkomsten, zoals Werkateliers. Anne heeft bij een van deze werkateliers een pitch gegeven over regio-identiteit.

Aanwezigen van het Werkatelier zijn door de pitch even losgekomen van hun tekentafels en wetgevingsvraagstukken door het besef dat boeren en burgers zich met hun regio én elkaar moeten kunnen blijven identificeren. In werkgroepen is besproken hoe de verschillende gemeenten kunnen handelen naar dit besef.