Projectomschrijving

5000km2, wat willen we oogsten?

De provincie Noord-Brabant zet zich in voor verduurzaming van de Brabantse Agrofoodsector, maar herkent dat ze nog te weinig aandacht heeft voor de plantaardige sector. Dit, terwijl de plantaardige sector aan de basis staat van goed bodemleven en een gezond dieet. Door ketenbreed te bekijken welke ontwikkelingen er gaande zijn en waar behoeften van bedrijven en partijen liggen, kan de provincie acties ondernemen om de plantaardige sector een boost te geven.

Food Embassy ontwikkelt het Uitvoeringsprogramma Plantaardig, waarmee een heldere context en concrete actielijnen voor een verduurzaming van de plantaardige sector aangereikt worden.