Volgens het Voedingscentrum maken wij Nederlanders maar liefst 200 voedselkeuzes per dag; en in toenemende mate blijken deze keuzes iets te vertellen over wie we zijn als individu.

Hoe anders was het in het tijdperk van jagers en verzamelaars? Toen identiteit werd bepaald door het ‘’simpele’’ feit dat er overleefd moest worden. Aan de hand van dit levensdoel werd het gehele leven verder ingevuld. Veel later, in de tijd van de verzuiling, werd identiteit gekoppeld aan de zuil waar je toe behoorde; deze bepaalde bijvoorbeeld welk geloof je aanhing, naar welke school je ging, bij welke sportclub je je aansloot en naar welke tv-zender je keek.

Sinds de ontzuiling en de ontkerkelijking zijn vaststaande systemen echter op losse schroeven komen te staan. Individualisering voert de boventoon en materialistische zaken en opleiding waren (en zijn nog steeds) belangrijke pijlers van de identiteit. Maar.. verandering laat nooit lang op zich wachten: er is namelijk een duidelijke verschuiving te zien waarin identiteit in toenemende mate wordt gekoppeld aan wat en waar men eet. Voeding is een levensstijl geworden; een verlengstuk van onszelf. Met dat wat we eten, met wie we eten en waar we eten, laten we zien wie we zijn (òf wie we graag willen zijn). Het welbekende spreekwoord luidt niet voor niets; ‘’Je bent wat je eet’’.

© Andrea Z. Scharf

Het klinkt zó simpel; ‘’Je bent wat je eet’’, maar in de context van een snel veranderende maatschappij is echter niets minder waar. Het invullen van het ‘Wie ben ik als ik eet?’-vraagstuk wordt – zoals eerder benoemd – gekenmerkt door eindeloze keuzemogelijkheden; iedere dag weer. Bovendien vliegen de innovaties, hypes en uiteenlopende adviezen vanuit de foodsector elkaar om de oren. Nu voedsel en gezondheid zijn bekroond als belangrijke thema’s van de toekomst; maar er geen consensus is over wat ‘’goed’’ en wat ‘’slecht’’ is, raakt menigeen dan ook verdwaald in het doolhof dat voedsel heet.

De waarheid ligt – wat ons betreft – ergens in het midden. Een frietje mayonaise op zijn tijd is niet ‘’slecht’’, net als dat iedere dag een bord quinoa niet perse ‘’goed’’ is. In de kakofonie aan voedseladviezen pleiten wij dan ook voor het leren kennen van de eigen eetidentiteit; zodat we zelf het vertrouwen krijgen om keuzes te maken die bijdragen aan een gezonde relatie met eten. Hoe? Wij gaan de komende tijd op onderzoek uit en updaten binnenkort!